About mlaon

Here are my most recent posts

ว่าด้วยเรื่อง ปล่อยเงินกู้ประกันสังคม

หากพูดถึงประกันสังคมพนักงานทั่วไปอย่างเราๆก็น่าจะรู้จักและเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่พอสมควร บางช่วงบางเวลาก็มีข่าวเกี่ยวกับเงินกองทุนในประกันสังคมอาจจะหมดลงในอีกประมาณ 15ปีข้างหน้า ในวันนี้เราจึงได้ไปติดตามและได้เข้าไปสอบถามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สำนักงานประกันสังคมกันครับ สํานักงานประกันสังคมจัดตั้งเมื่อปี 2533 มีกองทุนประกันสังคมดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลตั้งแต่ปี 2534 ทำหน้าที่คุ้มครองสมาชิกที่มีอยู่ราว 16 ล้านคนใน 7 กรณีคือการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย คลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานโดยสิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 เงินกองทุนประกันสังคมตามงบการเงินมีประมาณ 2 ล้านล้านบาทการบริหารจัดการการเงินของกองทุนให้งอกเงยตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวางหลักเกณฑ์ให้ลงทุนได้ตามสัดส่วนคือ 1 ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของเงินกองทุน เช่นเงินฝากในแบงค์รัฐแบงค์พาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้เอกชนและหน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2 ลงทุนในหลักทรัพย์ มีความเสี่ยงได้ไม่เกิน 40% เช่นหุ้นไทยหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทองคำในสัดส่วนที่ 2 นี้ยังกำหนดกรอบให้ทำได้รวมไปถึงการลงทุนทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ตามระเบียบนี้ยังไม่เปิดให้สำนักงานปล่อยกู้โดยตรงปัจจุบันมีการจัดสรรเงินไปลงทุนกว่า 94.38 เปอร์เซ็นต์ของเงินกองทุนสะสมทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศที่มีผลตอบแทนที่รับรู้แล้วในช่วง 9เดือนแรกของปีนี้ 65,823 ล้านบาทเติบโต 18.4 เปอร์เซ็นต์จากสิ้นปี 2561 ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 55,600ล้านบาท ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันจำนวน 646,220ล้านบาทส่วนที่มีการเสนอข่าวว่ากองทุนประกันสังคมจะหมดลงภายใน 15 ปีนั้นหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่าสถานะของกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันยังมีความมั่นคงแต่ด้วยปัจจัยในอนาคตที่ต้องพบกับปัญหาผู้สูงอายุมากขึ้นแรงงานเข้าระบบประกันสังคมลดลง ขณะเดียวกันมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์สูงขึ้นปัจจัยเช่นนี้ส่งผลถึงสถานะของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวจริงแต่สำนักงานประกันสังคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเฝ้าติดตามตัวเลขปัจจัยที่มีผลกระทบกับสถานะของกองทุนและหาวิธีการให้กองทุนมีความมั่นคงยั่งยืน จากการหาข้อมูลตามข้อมูลข้างต้นทำให้เราสามารถสบายใจได้เกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนที่เราได้จ่ายไปทุกๆเดือน เพราะว่าสำนักงานประกันสัมคมได้มีการเอาเงินส่วนนี้ไปเพิ่มรายได้กลับมาอยู่ตลอดเวลา แต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปเพราะว่าในอนาคตเงินจะเฟ้อขึ้นทุกปี เงิน1ล้านในปีนี้อาจจะเหลือเพียง1แสนในอีก15ปีข้างหน้าก็เป็นได้ ฉนั้นเราๆท่านๆอย่าคิดที่จะทำงานหาเงินเพียงทางเดียว อย่างนี้ต้องมีเส้นทางการเงินหรืองานสำรองที่จะช่วยเพิ่มเงินให้เราได้ต่อไปเรื่อยๆด้วยครับ

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan